Poznań

Poznań

Miasto Poznań leży w zachodniej części kraju – w województwie wielkopolskim nad rzeką Wartą. Powierzchnia Poznania wynosi 261,85 km2. Poznań to miasto na prawach powiatu podzielone na 5 dzielnic – Stare Miasto, Nowe Miasto, Jeżyce, Grunwald, Wilda.

Katedra na ostrowie tumskim w Poznaniu

Poznań stanowi ważny ośrodek przemysłu, handlu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki. Należy również do wiodących miast w Polsce pod względem ekonomicznym. Według prowadzonego corocznego rankingu miast Polski pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, Poznań jest niezmiennie kwalifikowany w ścisłej czołówce wśród miast wojewódzkich. Obecnie jest jednym z czterech miast wojewódzkich charakteryzujących się najwyższą atrakcyjnością inwestycyjną i najniższym stopniem ryzyka inwestycyjnego. Ten wysoki poziom aktywności gospodarczej Poznania musi rzutować na emisje gazów cieplarnianych.

Poznan_Cover-_07

Dworzec główny w Poznaniu

Liczba ludności w Poznaniu stopniowo spada od roku 1990, co przedstawia tablica 4. W roku 2010 Poznań liczył o blisko 40 tys. mniej mieszkańców niż 20 lat wcześniej (blisko 7% spadek liczby mieszkańców). Liczba osób czasowo przebywających na terenie miasta nie jest dokładnie kontrolowana. Ocenia się, że zmniejszenie liczby mieszkańców zameldowanych w mieście na stałe rekompensowane jest w znacznej mierze wzrostem mieszkańców przebywających w mieście okresowo (studenci, pracownicy okresowo zatrudnieni, etc.).

Ratusz w Poznaniu

Poznan_stare-miasto_22

Stary Browar w Poznaniu

Poznan_City-hall_10

Zdjęcia: Wojciech Dziadosz

Dodaj komentarz