Polacy oczami innych

Cudzoziemcy myślą o Polakach: gościnni, przyjaźni, otwarci, dobrze zorganizowani. Myślą także: nietolerancyjni, ulęgający stereotypom, skryci,  trochę materialiści.

Dlaczego jesteśmy postrzegani tak dwuznacznie: przyjaźni z jednej strony i nietolerancyjni z drugiej?

W opiniach cudzoziemców o Polakach można dostrzec dwubiegunowość wypowiedzi. Z jednej strony słyszy się ciepłe słowa, a z drugiej negatywne opinie o naszej szeroko pojętej nietolerancji. I wcale mnie nie to nie dziwi. W domu jesteśmy niczym staropolscy gospodarze. Na ulicy i wśród znajomych mówimy: brudas, skośnooki, czarnuch, niech wraca skąd przyjechał! Jedynie język polski mieści się po środku: trudno się nim posługiwać, ale jest piękny – słyszę od znajomego cudzoziemca.

więcej